Konačna dividenda (značenje, primjer) | vs privremena dividenda

Što je konačna dividenda?

Konačna dividenda je iznos koji je upravni odbor proglasio isplativim kao dividenda dioničarima društva nakon što društvo pripremi i izda financijske izvještaje za relevantnu financijsku godinu i obično se objavi na godišnjoj skupštini društva. .

Jednostavnim riječima, konačna dividenda je dividenda koju Društvo objavljuje nakon pripreme završnih računa i obično se objavljuje tijekom godišnje skupštine Društva.

 • Konačna dividenda je općenito značajnija od privremene. To je zato što Društvo tijekom financijske godine ima tendenciju biti malo konzervativno dok ne dobije godišnje račune, tj. Prihode i rashode za godinu.
 • Nakon što Društvo zna svoju dobit za financijsku godinu, odlučuje zadržati dio za buduće poslovne potrebe, dok preostali dio distribuira dioničarima kao konačnu dividendu.

Primjer konačne dividende

Ulagač drži 100 dionica tvrtke ABC, koja je objavila konačnu dividendu od 3,5 dolara. Investitor će dobiti 350 USD kao dividendu na kraju godine na svoje ulaganje.

Sada je Društvo udvostručilo dividendu sljedeće godine, tj. Plaća 7 dolara po dionici. Dakle, investitor će dobiti 700 USD kao dividendu na kraju godine na svojih 100 dionica u društvu.

Ključne točke

 • Odbor Društva odlučuje o tome i trebao bi biti usklađen s politikom dividendi Društva.
 • To je obično novčana dividenda, a ne dionička. Međutim, Društvo može odabrati isplatu i novčane i dioničke dividende ili samo dioničku dividendu.
 • Najavljuje ga odbor, a dioničari glasuju tijekom godišnje skupštine društva.
 • Odobrenje takve dividende smatra se običnom odlukom dioničara i uobičajenim poslovanjem.
 • Objavljuje se nakon odobravanja financijskih izvještaja Društva i utvrđivanja financijskog stanja i dobiti Društva.
 • Jednom odobrena, ova je dividenda obveza Društva i odluka o isplati ne može se poništiti.
 • Ove isplate dividende ne zahtijevaju posebne odredbe u statutu Društva.
 • Društvo nije obvezujuće za objavljivanje konačne dividende. Iako se politika dividendi može odrediti u određenoj fiksnoj isplati svake godine, ova se dividenda objavljuje na volju Uprave Društva nakon pregleda financijskog stanja Društva.
 • Ako Društvo nije ostvarilo dobit u financijskoj godini, može odlučiti da ne isplati nikakvu dividendu ili se neka dividenda može isplatiti iz slobodnih rezervi Društva. Vladini zakoni o takvom plaćanju iz slobodnih rezervi za gubitaške tvrtke mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

Konačna dividenda nasuprot privremenoj dividendi

Iako se investitorima konačne i privremene dividende isplaćuju kao povrat ulaganja, one imaju neke ključne razlike. Pogledajmo dakle razlike između konačne i privremene dividende.

 • Privremena dividenda objavljuje se i isplaćuje sredinom financijske godine. Suprotno tome, konačna dividenda isplaćuje se nakon završetka financijske godine.
 • Privremena dividenda se objavljuje prije finalizacije računa. Za usporedbu, konačna dividenda isplaćuje se nakon finalizacije računa.
 • Privremena dividenda može se otkazati uz pristanak dioničara. Ipak, dividenda na kraju godine, nakon što je odobrena, ne može se otkazati, a Društvo postaje obveza isplate dividende na kraju godine.
 • Privremena dividenda obično je manja od dividende na kraju godine.
 • Privremena dividenda zahtijeva odredbu u statutu Društva; međutim, takva rezerva nije potrebna za dividendu na kraju godine.

Konačne dividende nazivaju se i dividendom na kraju godine. Izraz "konačni" ne bi se trebao miješati s konačnom dividendom koju je isplatilo Društvo i on prestaje postojati. Takva se dividenda naziva likvidacijska dividenda. Likvidacijska dividenda je vrsta isplate koju Društvo izvršava kad zatvori svoje poslovanje i isplati dioničarima bilo koji iznos / kapital koji joj je na raspolaganju nakon prodaje imovine i podmirivanja dugova / ostalih obveza. Likvidacijske dividende isplaćuju se iz osnovice kapitala Društva, dok se dividenda na kraju godine isplaćuje iz dobiti ostvarene poslovanjem Društva.

Zaključak

Dividenda je povrat koji Društvo osigurava dioničarima od dobiti ostvarene tijekom financijske godine. Društvo može objaviti dividendu tijekom dijela godine koji se naziva privremenom dividendom ili može objaviti dividendu na kraju godine nakon što utvrdi dobit i financijski položaj Društva. Izjava o dividendi nakon izrade godišnjih računa naziva se konačna dividenda ili dividenda na kraju godine. Dividende na kraju godine isplaćuju se godišnje i uglavnom su veće od privremenih dividendi koje daje Društvo.