Odgođeni porez na dohodak (definicija, primjer) | Kako izračunati?

Definicija odgođenog poreza na dohodak

Odgođeni porez na dobit je bilančna stavka koja može biti obveza ili imovina jer je to razlika koja proizlazi iz priznavanja prihoda između računovodstvenih evidencija poduzeća i poreznog zakona zbog koje porez na dohodak koji društvo plaća nije jednak ukupnom trošku prijavljenog poreza.

Jednostavno se odnosi na porez koji je Društvo preplatilo ili duguje poreznim vlastima. Odgođeni porez na dohodak utječe na izdatak poreza vlastima za financijsku godinu. Ako postoji odgođena porezna imovina, Društvo će morati platiti manje poreza u određenoj godini, dok će, ako postoji odgođena porezna obveza, morati platiti više poreza.

Uzroci odgođenih izdataka za porez na dohodak

Odgođeni porez nastaje zbog razlike u vremenu knjigovodstvene dobiti i oporezive dobiti. Neke se stavke odbijaju od oporezive dobiti, a druge ne. Razlike u vremenu su dvije vrste:

  • Trajna razlika : Razlike koje se ne mogu poništiti u sljedećim razdobljima i mogu potrajati dugo vremena trajne su razlike.
  • Privremena razlika : Razlika koja se može stornirati u sljedećem razdoblju i obično se stvara jer se predmeti naplaćuju i oporezuju u različitim vremenskim razdobljima privremena je razlika.

Razmotrimo detaljno dvije vrste odgođenog poreza na dohodak.

Ovaj predložak odloženog poreza na dohodak možete preuzeti ovdje - Predloženi odloženi porez na dohodak Excel

1) Odgođena imovina poreza na dohodak

Odgođena porezna imovina stvara se kada je Društvo već platilo porez. Prednost odgođene porezne imovine je što će Društvo imati manje poreznih izdataka u sljedećim godinama.

Primjer

Uzmimo u obzir elektroničku tvrtku XYZ Inc. koja daje jamstvo na robu i pretpostavlja da će troškovi popravka u jamstvu iznositi oko 5% ukupnog prihoda. Ako prihod u tom razdoblju iznosi 500.000 USD, tada bilanca Društva dioničarima i poreznom odjelu bit će:

Bilans stanja za dioničare

Bilans stanja poreznih vlasti

Postoji porezna razlika od 6.250 USD, koju je Društvo već platilo, ali nije vidljivo u bilanci. Tako će zabilježiti odgođenu poreznu imovinu od 6.250 američkih dolara za to razdoblje.

2) Odgođena odgovornost za porez na dohodak 

Odgođena porezna obveza nastaje kada Društvo podmiri porez koji će morati platiti u bliskoj budućnosti. Obveza se stvara ne zbog toga što Društvo ne ispunjava svoje porezne obveze, već zbog vremenskog nepodudaranja ili računovodstvenih odredbi, što uzrokuje manje odljeva poreza nego što to traži Društvo.

Primjer

Naftna tvrtka ABC Inc proizvede 10.000 barela nafte po cijeni od 15 dolara po barelu u prvoj godini. No, u sljedećoj godini povećali su se troškovi rada i proizvela je jednaku količinu ulja, ali s cijenom od 20 dolara. Tvrtka je ulje prodala krajem 2. godine, ali koristila je različiti računovodstveni tretman u financijske svrhe i porezne svrhe. Trošak je zabilježio kao FIFO-ov inventar za financijsku bilancu u iznosu od 150 000 američkih dolara, a za porezne svrhe LIFO-ov trošak zabilježio je 200 000 američkih dolara. Stvorila je privremenu razliku od 50 000 USD, a ako je porezna stopa 30% stvorit će poreznu obvezu od 15 000 USD.

Važne napomene - odgođeni porez na dohodak

  • Odgođeni porez utječe na buduće novčane tijekove za Društvo - dok odgođena porezna imovina smanjuje odljev novca, odgođena porezna obveza povećava odljev novca za Društvo u budućnosti
  • Promjenu odgođenih poreznih bilanci treba analizirati kako bi se razumio budući tijek - ako će razlika rasti ili će doći do preokreta u trendu odgođenih poreza
  • Odgođeni porezi skloni su vrsti posla kojim se Društvo bavi. Ako je to kapitalno intenzivno poslovanje i ako Društvo kupi novu imovinu, imat će sve veću odgođenu poreznu obvezu zbog ubrzane amortizacije imovine
  • Analitičari bi trebali tražiti promjene u odgođenim porezima čitajući fusnote uz financijske izvještaje, koje bi mogle sadržavati informacije o jamstvu, lošim dugovima, otpisima, politici kapitalizacije ili amortizacije imovine, politici amortizacije financijske imovine, politici priznavanja prihoda itd. .

Zaključak

Odgođeni porez je stavka bilance koja se evidentira jer Društvo duguje ili plaća više poreza vlastima. Odgođeni porez predstavlja negativne ili pozitivne iznose poreza koje Društvo duguje. Odgođeni porezi na dobit utječu na budući novčani tijek Društva, tj. Ako je to imovina, odljev novca bit će manji, a ako je to obveza, budući će odljev novca biti veći.