Zajamčene obveznice (značenje, primjer) | Prednost, nedostatak

Značenje zajamčene obveznice

Zajamčena obveznica je obveznica za koju jamči drugi subjekt (obično banka, podružnica ili osiguravajuće društvo) u slučaju da izdavatelj obveznice izvrši otplate kao rezultat zatvaranja poslovanja ili nesolventnosti. Subjekt koji jamči za obveznicu naziva se Jamcem. Uplaćena premija ovisi o kreditnoj sposobnosti emisija obveznica, a ako su financije poduzeća u dobrom stanju, zaračunata premija bit će mnogo manja u rasponu od 1% do 5%.

Primjer zajamčene obveznice

Država Mississippi zahtijeva sredstva za stvaranje biciklističke staze i joggerskog parka, zajedno sa zajedničkom dvoranom. Dužnosnici su odobrili projekt i nazvan je "Mississippi Greens". Budući da je ovo projekt za dobrobit ljudi, dužnosnici su odlučili pribaviti sredstva izdavanjem obveznica na tržištu.

Obveznice će se izdavati u nizu obveznica s rokom dospijeća od 5 do 15 godina. Odlučili su izdati obveznice s fiksnom kamatnom stopom, fiksne na obveznice s promjenjivom kamatnom stopom, obveznice s promjenjivom kamatnom stopom i obveznice s promjenjivom kamatnom stopom. Budući da se službenici žele zadužiti po najnižoj mogućoj stopi, žele izdati razne obveznice s različitim značajkama.

 • Jedna tranša ima samo obveznice s fiksnom kamatnom stopom s kamatnom stopom 6%. Rokovi dospijeća ovih obveznica kreću se od 10 - 15 godina.
 • Jedna tranša ima samo obveznice s promjenjivom kamatnom stopom s kamatnim stopama vezanim za stopu Libor. Rokovi dospijeća ovih obveznica su isti kao i gore, tj. 10 - 15 godina.
 • Konačna tranša ima samo obveznice s fiksnom kamatnom stopom uz jamstvo države, te obveznice nose kamatnu stopu od 3,5% do 4%, a dospijeće za njih iznosi od 5 do 15 godina.

Općinske obveznice obično nemaju kamatu veću od 4%, jer one imaju dobru volju općine ili države koja izdaje te obveznice. Ako ove obveznice imaju jamstvo za potporu plaćanja, tada je rizik praktički negiran jer ga podržava Vlada.

Ulagači koji traže ulaganje s malim rizikom mogu u konačnu tranšu ulagati s jamstvom, jer je to poput fiksnog depozita koji će u redovitim intervalima vraćati prinos.

Prednosti

 • Ulagač može biti siguran da je njegovo / njezino ulaganje u sigurnim rukama, čak i u najgorem scenariju glavnicu i kamate platit će treća strana koja je jamčila za isplate.
 • Rizik je smanjen jer imatelj obveznice ne samo da ima sigurnost izdavatelja koji vrši plaćanja već i jemca.
 • Zajamčene obveznice omogućuju ulagačima s lošom kreditnom sposobnošću da izdaju obveznicu s jamstvom, čime privlače ulagače da ulažu u obveznice koje plaćaju nižu kamatnu stopu koja bi inače imala više kamata bez jamstva.

Mane

 • Kako je rizik nizak, povrat ulaganja je nizak, što znači da su isplate kamata relativno niske u usporedbi s obveznicama koje nisu zajamčene.
 • S gledišta izdavatelja obveznica, posjedovanje garanta povećava troškove nabave kapitala koji se u drugim slučajevima može izdati i bez jamstva. U oba slučaja trošak se nadoknađuje jer obveznica bez jamstva nosi veću kamatu, dok zajamčena obveznica nosi nižu kamatu, ali uz cijenu premije koja se plaća jamcu.
 • Uključuje puno postupaka za dobivanje jamstva jer bi jamac proveo temeljitu provjeru kreditne sposobnosti i financijske stabilnosti izdavatelja. Za normalnu obveznicu izdavatelj se može riješiti ove gnjavaže s dodatnom dokumentacijom.
 • Izdavatelj obveznica mora pružiti informacije o svojim financijskim svojstvima ne samo investitorima, već i jamcima koji mogu utjecati na imidž izdavatelja u slučaju da financijska sredstva nisu u dobrom stanju.

Važne točke zajamčene obveznice

 • Zajamčene obveznice imaju dodatnu sigurnost za uloženi novac investitora, jer to ne osigurava samo izdavatelj obveznice, već jamči i jamac.
 • To ne samo da koristi izdavatelju obveznica već i jamcu za obveznice jer se izdavatelj mora zaduživati ​​po nižoj kamatnoj stopi, a jamac prima naknadu ili premiju za uvlačenje rizika garancije duga drugog subjekta.
 • Zajamčene obveznice najviše traže investitori koji dugoročno žele ulagati u vrijednosne papire s malim rizikom. Ulaganje se isplaćuje u redovitim intervalima, a rizik od neplaćanja vrlo je minimalan.
 • U Ujedinjenom Kraljevstvu zajamčena obveznica odnosi se na obveznice s fiksnom kamatnom stopom, što znači da je zajamčena fiksna kamata na obveznicu, dok se u Sjedinjenim Državama zajamčena obveznica odnosi na jamstvo treće strane za isplate kamata i glavnice sam iznos.
 • Čak i najsigurnije obveznice koje izdaje tvrtka slabe financijske povijesti mogu teško prodati obveznice bez jamstva treće strane.

Zaključak

Zajamčene obveznice su obveznice koje imaju dvostruku sigurnost izdavatelja obveznice i jamca kod plaćanja kamata i plaćanja glavnice vlasniku obveznice u slučaju da izdavatelj obveznica ne uspije izvršiti plaćanja zbog nesolventnosti ili bankrota. Ove vrste obveznica vlasnicima obveznica obično omogućavaju luksuz da imaju ulaganje s malim rizikom koje dugoročno donosi nizak povrat.

Ulagači koji dugoročno traže ulaganja s smanjenim rizikom mogu se odlučiti za ulaganje u zajamčene obveznice, jer one snose minimalni rizik u usporedbi s ostalim obveznicama koje nisu osigurane ili zagarantirane. Prema tržišnim standardima kada je rizik nizak, takav je i povrat. Za izdavatelja obveznica snižena kamata košta, što je premija koju treba platiti jemcu. Pojam zajamčena obveznica ima različita značenja u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, jer ovo posljednje znači obveznicu s fiksnom kamatom.