Zakup protiv imovine u vlasništvu | 7 glavnih razlika (s Infografikom)

Razlika između zakupa i slobodnog ulaganja

Ključna razlika između zakupa i slobodnog posjeda je u tome što se u slučaju zakupnog prostora imovina daje u zakup najmoprimcu od strane vlasnika nekretnine gdje postoje različita ograničenja za njezino korištenje, dok u slučaju vlasničkog vlasništva ima potpuno vlasništvo vlasništva bez ograničenja za njegov prijenos, preinaku ili izgradnju.

Vlasnik vlasništva nad nekretninama ima neograničeno, nesporno i apsolutno pravo na svoju imovinu, bez obzira na vrijeme. Vlasnik može slobodno pokloniti, prodati ili prenijeti vlasništvo ili odgovornost nad zemljištem na koga god želi. Vlasnik može izgraditi bilo koju strukturu u vlasništvu. Na neki način kupnja imovine bez vlasništva vrijedi za kupnju bilo koje nekretnine. Kad netko posjeduje nekretninu, može slobodno preinačiti ili obnoviti imovinu ne uzimajući ničije odobrenje. To je razlog zašto kupnja imovine bez vlasništva zahtijeva više kapitala nego posjedovanje imovine pod zakupom.

Imovina pod zakupom razlikuje se od imovine bez posjeda. U slučaju imovine zakupa sudjeluju dvije strane, jedna od njih je vlasnik ili zakupodavac koji prodaje imovinu, a druga strana je zakupac koji kupuje nekretninu. U nekretnini koja je u najmu, vlasnik (najmodavac) dopušta najmoprimcu držanje nekretnine na ograničeno razdoblje. Na taj način najmoprimac posjeduje zakupljenu imovinu. Imovina pod zakupom može se dati u zakup na bilo koje vrijeme. Zakupnik može zahtijevati da plati održavanje, poboljšanje i planiranje imovine, ovisno o primjenjivim klauzulama.

Razdoblje najma može varirati od 30 do čak 999 godina. Bilo koji zakup na manje od 90 godina može stvoriti problem jer negativno utječe na procjenu imovine. Štoviše, zakup kojem je preostalo manje od 30 godina suočit će se s izazovom za jamčenje bilo kojeg bankarskog financiranja. Zato bi najmoprimac trebao osigurati povećanje mandata.

Leasehold vs. Freehold Infographics

Ključne razlike

  • U slučaju vlasništva nad nekretninom, vlasnik ima potpuno neosporeno i neograničeno pravo na nekretnini, dok na nekretnini pod zakupom najmoprimac nema neograničeno i apsolutno pravo na nekretnini.
  • Za imovinu bez vlasništva, vlasnik ne zahtijeva ničije dopuštenje ili odobrenje za bilo kakve preinake, dok zakupnik mora uzeti dozvolu i pozvati se na prava iz sporazuma za bilo kakve promjene.
  • Vlasništvo nad nekretninom nije povezano s bilo kojim rokom ili vremenskim okvirom, već se zakupnina daje u zakup na određeno razdoblje.

Usporedna tablica zakupa protiv slobodnog posjeda

Priroda ZakupniSlobodno držanje
Vlasnička pravaVlasnik dopušta najmoprimcu držanje nekretnine na ograničeno vrijeme.Vlasnik izravno posjeduje nekretninu.
PosjedovanjeOpćenito, najam se daje na razdoblje od 30,60,99 ili 999 godina.Jednom kad je u vlasništvu, vlasnik ima pravo na imovinu trajno.
OdobrenjaNajmoprimac se mora pridržavati uvjeta koje je odredio najmodavac za preinaku ili izgradnju imovine zakupa.Ima puno ovlaštenje za izmjenu ili konstrukciju bez ikakvog dopuštenja
Prijenos pravaZa prijenos imovine potrebna je dozvola države ili bilo koje druge relevantne vlastiNe zahtijeva nikakvo dopuštenje države ili bilo kojeg tijela za prijenos imovine
Svrha ulaganjaPostoji rizik vezan uz kupnju nekretnina u najmu jer se najam možda neće produljiti, a također najmoprimac nema slobodu mijenjati imovinu prema svojim potrebama.Kao investicijsku svrhu preporučljivo je ulagati u posjede
Uključeni troškoviTrošak je općenito manji s obzirom na uvjete i mandat koji se primjenjuju na držanje imovine.Općenito skupa kupnja u usporedbi s nekretninom pod zakupom.
Bankarske financijeVećina banaka ne financira projekte u zakupu čiji je zakup kraći od 30 godina.Lakše je pribaviti financiranje od banaka za vlasništvo nad nekretninama.

Zaključak

Primarna razlika je sloboda koju ima najmoprimac i ograničenja koja postavlja zakupodavac i potrebno odobrenje, kad god najmoprimac želi izmijeniti ili konstruirati bilo što u svojini. Vlasništvo u vlasništvu nema ograničenja kome treba prenijeti što će se preinačiti i ugraditi u posjed. Štoviše, jednom kupljeno pravo vlasništva zauvijek ostaje kod vlasnika.

S druge strane, zakup ima nekoliko ograničenja, klauzula od najmodavca. Zakupnik ima pravo na nekretninu samo za vrijeme razdoblja zakupa koji se može produljiti. Ulagač u nekretninu u najmu mora voditi brigu o puno pokretnih dijelova, što uključuje čimbenike kao što su razdoblje zakupa, procjena imovine, klauzula o prijenosu, dostupnost financijskih sredstava banke, odobrenja državnih vlasti i drugih relevantnih agencija gdje god primjenjiv.

Zbog svih ovih čimbenika, gdje god je to moguće, bolje je kupiti nekretninu nego nekretninu pod zakupom. Međutim, većinu vremena vlasnik nema izbora želi li kupiti nekretninu na poželjnom mjestu, jer se svojstva cijele te lokacije mogu kupiti samo kao unajmljena nekretnina.