VBA TextBox | Kako umetnuti i koristiti TextBox u VBA korisnički obrazac?

Excel VBA TextBox

Tekstualni okvir je jednostavno poput okvira koji se koristi za dobivanje unosa od korisnika, tekstni okviri dio su korisničkih obrazaca i na kartici programera u bilo kojem radnom listu excela. Ako želimo napraviti tekstne okvire u korisničkom obliku, možemo odabrati opciju tekstualnog okvira iz kontrola korisničkog obrasca u VBA ili na radnom listu možemo ga odabrati na kartici dizajna.

VBA TextBox jedna je od kontrola mnogih kontrola Korisničkog obrasca. Prikazivanjem tekstualnog okvira na korisničkom obrascu možemo zatražiti da unesu podatke u tekstni okvir, a podaci koje je korisnik unio mogu se pohraniti na radni list s jednostavnim kodovima.

Korisnički obrasci vrlo su atraktivni u VBA kodiranju. Neizmjerno nam pomaže, posebno kada moramo dobiti ulaz od korisnika. Kod korisničkih obrazaca imamo mnogo kontrola, a za dobivanje ulazne vrijednosti od korisnika "Okvir za tekst" idealna je opcija u korisničkom obliku. Stavljanjem tekstualnog okvira na korisnički obrazac zapravo možemo reći korisniku da unese potrebnu vrijednost u tekstni okvir koji prikazujemo. Ako nemate pojma o VBA tekstualnim okvirima, ovaj će članak obilaziti VBA tekstne okvire.

Kako umetnuti TextBox u VBA UserForm?

Ovaj VBA predložak tekstnog okvira možete preuzeti ovdje - VBA predložak tekstnog okvira

Da bismo prvo umetnuli tekstni okvir, moramo umetnuti korisnički obrazac. Da biste umetnuli korisnički obrazac, idite na Umetni> Korisnički obrazac.

Čim kliknete Korisnički obrazac, mi ćemo Korisnički obrazac, baš kao i drugi modul.

Kliknite Korisnički obrazac da biste vidjeli kontrole korisničkog obrasca.

Iz ovog okvira s alatkama Controls odaberite "TextBox" i povucite Korisnički obrazac.

Ovim možemo vidjeti mnoga svojstva povezana s ovim tekstualnim okvirom.

Svojstva TextBox-a

Pritisnite tipku F4 da biste vidjeli Svojstva tekstnog okvira.

Kao što možemo vidjeti, tekstualni okvir ima Ime, boja, Oblik poput ovog mnogih. Sada dajte vlastito ime kako bismo se tijekom kodiranja mogli lako pozvati na ovaj tekstni okvir.

Primjer upotrebe TextBox-a u Userform-u

Izvest ćemo jedan od projekata s VBA tekstom. Stvorit ćemo korisnički obrazac za unos podataka za pohranu podataka o zaposlenicima.

Korak 1: Na korisničkom obrascu nacrtajte naljepnicu.

Korak 2: Promijenite zadani tekst naljepnice u "Ime zaposlenika".

Korak 3: Ispred naljepnice nacrtajte okvir za tekst.

Korak 4: Dajte odgovarajuće ime tekstualnom okviru kao „EmpNameTextBox“.

Korak 5: Sada nacrtajte još jednu naljepnicu ispod prve naljepnice i unesite tekst kao "ID zaposlenika".

Korak 6: Ispred druge naljepnice nacrtajte još jedan okvir za tekst i nazovite ga "EmpIDTextBox".

Korak 7: Nacrtajte još jednu naljepnicu i unesite tekst kao "Plaća".

Korak 8: Nacrtajte još jedan okvir za tekst ispred naljepnice "Plaća" i nazovite ga "SalaryTextBox".

Korak 9: Sada umetnite "Command Button" iz okvira s alatima.

Korak 10: Promijenite tekst naredbenog gumba u “Submit”.

U redu, završili smo s dijelom dizajna korisničkog obrasca. Sada moramo napisati kod za pohranu podataka unesenih u ovaj korisnički obrazac. Od sada pokrenite korisnički obrazac pritiskom na tipku F5 trebali bismo vidjeti ovakav korisnički obrazac.

11. korak: Promijenite naslov korisničkog obrasca u prozoru Svojstva.

Korak 12: Sada dvostruko kliknite gumb za naredbu Submit. Čim dvaput kliknete, vidjet ćete ovaj automatski potpostupak kao u nastavku.

Tada se treba kliknuti na gumb Pošalji, što bi se trebalo dogoditi. Moramo spomenuti zadatke u VBA kodu. U ovom nam je projektu cilj pohraniti podatke unesene u tekstni okvir čim kliknemo na gumb Pošalji.

Za ovo prvo izradite predložak poput ovog u radnom listu nazvanom „Zaposleni list“.

Korak 13: Sada se vratite na editor visual basic. Unutar gumba kliknite potprogram u VBA najprije odredite zadnji korišteni redak pomoću donjeg koda.

Kodirati:

 Private Sub CommandButton1_Click () Dim LR As Long LR = Worksheets ("Employee Sheet"). Cell (Rows.Count, 1) .End (xlUp) .Row + 1 End Sub 

Korak 14: Prvo je što ćemo u prvi stupac pohraniti Ime zaposlenika. Dakle, za ovo moramo pristupiti tekstualnom okviru nazvanom "EmpNameTextBox".

Kodirati:

 Private Sub CommandButton1_Click () Dim LR As Long LR = Worksheets ("Employee Sheet"). Cell (Rows.Count, 1) .End (xlUp) .Row + 1 Ramge ("A" & LR) .Value = EmpNameTextBox.Value Kraj pod 

Korak 15: U drugi stupac moramo spremiti ID zaposlenika. Dakle, to će se dobiti pristupanjem tekstualnom okviru s nazivom "EmpIDTextBox".

Kodirati:

 Private Sub CommandButton1_Click() Dim LR As Long LR = Worksheets("Employee Sheet").cell(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Ramge("A" & LR).Value = EmpNameTextBox.Value Ramge("B" & LR).Value = EmpIDTextBox.Value End Sub 

Step 16: At last we need to store the salary part, for this, we need to access to text box named “SalaryTextBox”.

Code:

 Private Sub CommandButton1_Click() Dim LR As Long LR = Worksheets("Employee Sheet").cell(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Ramge("A" & LR).Value = EmpNameTextBox.Value Ramge("B" & LR).Value = EmpIDTextBox.Value Range("C" & LR).Value = SalaryTextBox.Value End Sub 

Ok, we are done with the coding part as well. Now run the code using the F5 key we should see a User Form like the below.

As of now, all the boxes are empty.

Fill the details first.

Now click on the “Submit” button, it will store the data to the worksheet.

Like this, you can keep entering the data and hit and submit button. This is the simple data entry user form with a text box.