Sadržaj izvještaja o reviziji | Osnovni oblik i struktura izvještaja o reviziji

Sadržaj revizorskog izvješća osnovna je struktura revizorskog izvješća koja mora biti jasna, pružajući dovoljno dokaza koji pružaju opravdanje za mišljenje revizora i uključuje naslov izvješća, detalje o adresatu, paragraf otvaranja, opseg stavka, stav mišljenja, potpis, mjesto potpisa i datum izvještaja.

Osnovni sadržaj revizorskog izvješća

Izvještaj o reviziji je mišljenje o financijskim izvještajima Društva koje daju revizori nakon provođenja financijske revizije Društva. Izvještaj revizora objavljuje se uz Godišnje izvješće Društva. Revizorsko izvješće čitaju investitori, analitičari, uprava tvrtke, zajmodavci, dok analiziraju uspješnost poduzeća i utvrđuju da su financijska izvješća u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim standardima.

Primjer oblika sadržaja izvještaja o reviziji

Snimka u nastavku sadržaj je izvješća o reviziji Amazon.com.

Izvor: www.sec.gov

Struktura / oblik sadržaja revizijskog izvješća

Tipično revizijsko izvješće ima sljedeći sadržaj. Pogledajmo kratko razumijevanje svakog naslova u revizorskom izvješću.

# 1 - Naslov

Naslov izvješća spominje da je to "Izvještaj neovisnog revizora".

# 2 - Adresa

Primatelj je osoba / skupina osoba kojima se izvještaj obraća. U slučaju izvješća o zakonskoj reviziji, primatelj su dioničari Društva. Također, primatelj se odnosi na osobu koja imenuje revizore. Budući da dioničari Društva imenuju revizore, izvješće se obraća njima.

# 3 - Odgovornost revizora i uprave tvrtke

Ovaj stavak daje odgovornost revizora i uprave Društva. Definira da je odgovornost revizora provesti nepristranu reviziju financijskih izvještaja i dati njihovo nepristrano mišljenje.

# 4 - Opseg revizije

Ovaj stavak opisuje opseg revizije koju je proveo revizor izričito spominjući da je revizija izvršena u skladu s općeprihvaćenim revizijskim standardima u zemlji. Odnosi se na sposobnost revizora da izvrši reviziju i daje jamstvo dioničarima i investitorima da je revizija izvršena prema revizijskim standardima. Trebalo bi uključiti da je obavljeno revizijsko ispitivanje financijskih izvještaja Društva i da nema značajnih pogrešnih prikazivanja. Revizor će procijeniti unutarnje kontrole i provesti testove, istrage i provjere računa Društva. Sva ograničenja u opsegu posla koji je obavio revizor navedena su u ovom odjeljku izvještaja revizora.

# 5 - Mišljenje revizora

Primarni je odlomak sadržaja izvještaja o reviziji. Revizori daju svoje mišljenje o financijskom izvještavanju Društva. Postoje četiri različite vrste mišljenja:

  • Nekvalificirano mišljenje : Nekvalificirano mišljenje, koje se naziva i čistim mišljenjem, izdaje se kada revizor utvrdi da financijska evidencija ne sadrži pogrešne prikaze. Nekvalificirano mišljenje je najbolje mišljenje koje se daje Društvu i upravi. Nekvalificirano mišljenje predstavlja da su financijska izvješća u skladu s Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima (GAAP)
  • Kvalificirano mišljenje : Revizor daje mišljenje s rezervom u slučaju da se financijska evidencija ne vodi u skladu s GAAP-om, ali revizori u financijskim izvještajima ne nalaze pogrešne prikaze. Kvalificirano mišljenje ističe razlog kvalificiranosti revizijskog izvješća. Kvalificirano mišljenje daje se i u slučaju kada se financijska izvješća ne objavljuju na odgovarajući način.
  • Negativno mišljenje: Loše mišljenje o financijskom izvješću najgora je vrsta financijskog izvješća koje se izdaje Društvu. Negativno mišljenje daje se u slučaju da financijska izvješća nisu u skladu s GAAP-om, a financijska evidencija bude grubo prikazana pogrešno. Negativno mišljenje može se odnositi na početak prijevare u Kompaniji. U ovom slučaju, Društvo mora ispraviti svoja financijska izvješća i financijske izvještaje. Društvo će morati ponovno izvršiti reviziju izvješća jer će ulagači i zajmodavci zahtijevati da Društvo daje financijska izvješća bez ikakvih pogrešaka i pogrešnih prikazivanja.
  • Odricanje od mišljenja: U slučajevima kada revizor ne može dovršiti reviziju Društva zbog detalja koje Društvo nije dostavilo, dat će odricanje od Mišljenja. To znači da se status financijskog stanja Društva ne može utvrditi.

# 6 - Osnova mišljenja

Ovaj odlomak daje osnovu na kojoj se temeljilo mišljenje. U izvješću treba spomenuti činjenice.

# 7 - Potpis revizora

Revizorski partner na kraju mora potpisati sadržaj izvještaja o reviziji.

# 8 - Mjesto potpisa

Daje grad u kojem je potpisano izvješće o reviziji.

# 9 - Datum izvještaja o reviziji

Pogledajmo kratko razumijevanje svakog naslova u revizorskom izvješću.

# 10 - Datum potpisa

Daje datum potpisivanja revizorskog izvješća.

Isticanje pitanja u formatu revizorskog izvješća

Sadržaj revizorskog izvješća može imati odlomak Isticanje materije. Stavak naglaska o materiji može se dodati u revizorsko izvješće ako revizor želi skrenuti pažnju čitatelja na vitalnu materiju. Revizor ne treba mijenjati svoje mišljenje u slučaju da je naglasio na nekoj temi. Ovaj stavak uključuje reviziju koju je proveo revizor i njihovo oslanjanje na revizije koje su drugi revizori izvršili u nekim ovisnim društvima Društva. Revizori ponekad ne provode bilo kakvu reviziju nematerijalnih podružnica i spominju detalje poput prihoda, dobiti, imovine takvih podružnica i njihovo oslanjanje na financijska izvješća koja je dostavilo rukovodstvo Društva.

Zaključak

Revizori izdaju revizorsko izvješće nakon izvršenja financijske revizije Društva, koje sadrži njihovo mišljenje o financijskom stanju Društva. Izvještaj o reviziji obvezno je izvješće koje se prilaže godišnjem izvješću Društva. Daje neovisni uvid u račune Društva i ističe pogrešna prikazivanja (ako postoje) od strane Društva.