VBA sa | Kako koristiti sa ... Završiti s izjavom u programu Excel VBA?

S izjavom u Excelu VBA

Sa naredbom se koristi u VBA za pristup svim svojstvima i metodama spomenutog objekta. Moramo navesti na koji VBA objekt mislimo, a zatim zatvoriti naredbu With s End With , a zatim unutar ove izjave možemo izvršiti sve promjene svojstava i metode spomenutog objekta.

Ispod je sintaksa With Statement u VBA.

 Sa [OBJECT] [Kôd ... Što treba učiniti?] Završite s 

Predmet nije ništa drugo nego niz stanica ili stanica na koje se pozivamo, a zatim možemo promijeniti svojstva i izvesti sve metode povezane s tom određenom stanicom ili stanicama.

Kako koristiti s izjavom u Excelu VBA?

Ispod je nekoliko primjera za upotrebu s Statementom u programu Excel VBA.

Ovu VBA s predloškom Excel možete preuzeti ovdje - VBA s predloškom Excel

Primjer # 1

Pretpostavimo da imate određenu vrijednost u ćeliji A1, tekst sam unio kao "Excel VBA" u ćeliju A1.

Sada za ovu ćeliju moram obaviti neke zadatke, tj. Formatiranje u excelu.

Želim promijeniti veličinu fonta, naziv fonta i boju interijera, umetnuti obrub itd. ... Uobičajeno je da prvo uputimo ćeliju pomoću objekta VBA RANGE.

Kodirati:

 Sub With_Example1 () Raspon ("A1") Kraj Sub 

Sada za promjenu veličine fonta pristupamo svojstvu "font" ove ćelije.

Pod svojstvom FONT pristupamo svojstvu Size i unosimo veličinu stavljajući znak jednakosti.

Kodirati:

 Sub With_Example1 () Raspon ("A1"). Font.Size = 15 Kraj Sub 

Sada slično radimo i druge zadatke oblikovanja kao što je prikazano u nastavku.

Kodirati:

 Sub With_Example1 () Raspon ("A1"). Font.Size = Raspon 15 ("A1"). Font.Name = Raspon "Verdana" ("A1"). Interijer.Boja = vbŽuti raspon ("A1"). Granice .LineStyle = xlNeprekidni krajnji sub 

To će obaviti sve spomenute zadatke, ali ako kôd pogledate kako biste izveli svaku aktivnost formatiranja koju smo svaki put naveli, adresa koda, to čini da kod izgleda dugotrajno i dugotrajno.

Sada ćemo koristiti VBA With izjavu da svaki put smanjimo unos adrese ćelije. Otvorite izjavu WITH u programu Excel VBA i navedite adresu ćelije.

Kodirati:

 Sub With_Example1 () S rasponom ("A1") Kraj Sub 

Unutar naredbe With stavite točku da biste vidjeli sva svojstva i metode ćelije A1.

Sada se prva aktivnost oblikovanja mijenja veličinom fonta, pa pristupite FONT-u i pod ovim svojstvom SIZE pristupa.

Kodirati:

 Sub With_Example1 () S rasponom ("A1"). Font.Size = 15 Kraj Sub 

Slično tome, dostavite druge kodove za formatiranje i zatvorite VBA s izjavom.

Kodirati:

 Sub With_Example1 () S rasponom ("A1") .Font.Size = 15 .Font.Name = "Verdana" .Interior.Color = vbŽuto .Borders.LineStyle = xlNeprekidni kraj s krajem Sub 

Pokrenite kôd da biste vidjeli sve formatiranje u spomenutom objektu, odnosno ćeliji A1.

Dakle, sve oblikovanje primijenjeno na ćeliju. Pogledajte kako je super ova tehnika.

Primjer # 2

Na primjer, ako želite promijeniti sva svojstva koja se odnose na font, možete spomenuti svojstvo ćelije i FONT.

Kodirati:

 Sub With_Example2 () S rasponom ("A1"). Font završava s End Sub 

Unutar vba With Statementa možemo vidjeti popis IntelliSense koji će prikazivati ​​svojstva i metode povezane samo s FONT svojstvom.

Sad s tim možemo obavljati bilo koji skup aktivnosti.

Kodirati:

 Sub With_Example2 () S rasponom ("A1"). Font. Bold = True 'Font će biti podebljan .Color = vbAlias' Boja fonta će biti Alias ​​.Italic = True 'Font će biti u kurzivu .Veličina = 20' Veličina fonta be 20 .Underline = True 'Font će biti podvučen Kraj s krajem Sub 

Rezultat će biti kao što je prikazano u nastavku.

Primjer # 3

Ispod koda pristupit će samo svojstvima vezanim uz obrub ćelije.

Kodirati:

 Sub With_Example3 () S rasponom ("B2"). Granice .Color = vbRed 'Boja obruba bit će crvena .LineStyle = xlContinuous' Puna granica .Weight = xlThick 'Debela ivica Kraj sa završetkom Sub 

Rezultat ovog koda je sljedeći.

Stvari koje treba zapamtiti

  • Sa naredbom se koristi za minimiziranje koda.
  • Prvo moramo dostaviti objekt za naredbu With.
  • Nakon što se navede određeni objekt, možemo pristupiti samo svojstvima i metodama tog objekta.