OKRUGLJENJE u Excelu | Kako koristiti funkciju ROUNDDOWN?

Okrugla funkcija u Excelu

Funkcija ROUNDDOWN ugrađena je u Microsoft Excel. Koristi se za zaokruživanje zadanog broja. Ova funkcija zaokružuje zadani broj na najbliži mali broj s navedenim brojem. Ovoj se funkciji može pristupiti upisivanjem ključne riječi = OKRUGLO (u bilo koju ćeliju.

Sintaksa

Funkcija zaokruživanja ima dva argumenta od kojih su oba potrebna. Gdje,

  • text = To je obavezni parametar. Predstavlja bilo koji stvarni broj koji treba zaokružiti prema dolje.
  • number_of_times = To je također obavezni parametar. To je broj znamenki na koji želite zaokružiti broj prema dolje.

Kako se koristi funkcija zaokruživanja Excel? (Primjeri)

Funkcija zaokruživanja može se unijeti kao dio formule u ćelije radnog lista. Pogledajte nekoliko primjera danih u nastavku da biste saznali više.

Ovaj predložak funkcije zaokruživanja Excel možete preuzeti ovdje - predložak funkcije zaokruživanja Excel

Primjer # 1

Zaokružite pozitivan plutajući broj na nula decimalnih mjesta

U gornjem primjeru, ćelija B2 je ulazni broj s vrijednošću 2.3659.

Ćelija rezultata je C2 u kojoj je primijenjena formula OKRUGLI = ROUNDDOWN (B2,0) što znači da zaokružuje vrijednost u B2 s nula decimalnih brojeva.

Ovaj rezultat prinosa kao 2, a isti se vidi u ćeliji rezultata C2.

Primjer # 2

Zaokružite negativni plutajući broj na jednu decimalu

U gornjem primjeru, ćelija B3 je ulazni broj s vrijednošću -1,8905. Ćelija rezultata je C3 u kojoj je primijenjena formula OKRUGLI = ROUNDDOWN (B3,1), što znači da se vrijednost u B3 zaokružuje s jednim decimalnim brojem.

Ovaj rezultat prinosa je -1,8, a isti se vidi u ćeliji rezultata C3.

Primjer # 3

Zaokružuje pozitivan plutajući broj na jedno decimalno mjesto lijevo od decimalne točke

U gornjem primjeru, ćelija B4 je ulazni broj s vrijednosti -1 233128.698.

Ćelija rezultata je C4 u kojoj je primijenjena formula OKRUGLI = ROUNDDOWN (B4, -1), što znači da se broj zaokružuje prema dolje lijevo od decimalne točke za 1.

Rezultat ovog prinosa je 23312. Isto se vidi i u rezultatu stanice C4.

Stvari koje treba zapamtiti

  1. Zaokružuje zadani broj na najbliži broj prema dolje navedenom broju.
  2. Oba su parametra obavezna.
  3. Ako je drugi parametar, odnosno num_digits, nula, tada se broj zaokružuje na najbliži cijeli broj u funkciji ROUNDDOWN u excelu.
  4. Ako je drugi parametar, odnosno num_digits veći od nule, tada se broj zaokružuje na broj decimalnih znamenki spomenutih u funkciji ROUNDDOWN excel.
  5. Ako je drugi parametar, odnosno num_digits, manji od 0, tada se broj zaokružuje prema dolje lijevo od decimalne točke u funkciji ROUNDDOWN.