Otvoreni u odnosu na zatvoreni uzajamni fondovi | Vrhunskih 14 razlika

Razlike u uzajamnim fondovima otvorenog i zatvorenog tipa

Neodređeno uzajamnog fonda daje najveću slobodu i fleksibilnost za ulagače da ulaze i izlaze kao i kad god oni osjećaju kao i njegova varijanta je potpuno ovisna o vjeri investitora dok je u neposrednoj blizini-završio investicijski fondovi nudi fiksni vremenski rok za investitora za sudjelovanje u i izvan fonda.

Uzajamni fond je profesionalno upravljana investicijska shema u kojoj ulagači mogu imati pristup raznolikim portfeljima s kombinacijom dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira s ograničenom količinom kapitala. Takva sredstva vrlo su korisna za male ulagače, a kroz određeno se razdoblje vide i kao prilika za ulaganje. Svi uzajamni fondovi registrirani su kod svojih regulatornih tijela za tržište vrijednosnih papira, npr. SEBI u Indiji, što će ponuditi razinu udobnosti investitorima i potencijalnim klijentima. Moraju funkcionirati u skladu s odredbama stroge regulative stvorene radi zaštite interesa investitora.

U te fondove se može investirati kupnjom njihovih udjela / dionica po postojećoj NAV-u (neto vrijednosti imovine) fonda koja je promjenjiva ovisno o učinku dionica dijela portfelja. Sredstvima upravljaju profesionalni upravitelji novca koji su odgovorni za ulaganje kapitalnog iznosa ulagača s ciljem stvaranja kapitalne dobiti i prihoda za ulagače. Ulaganje se vrši u ime svih investitora i stoga je potrebno puno vještina. Ciljevi ulaganja i njegova struktura jasno su navedeni u njegovom prospektu koji je pravni dokument i mora se pridržavati istog.

Postoje razne vrste uzajamnih fondova koji se mogu raščlaniti na temelju vremenskog okvira dospijeća, a također i prema investicijskom cilju.

Dijagram u nastavku može dati jasan snimak uzajamnih fondova.

Infografika otvorenih i zatvorenih uzajamnih fondova

Pogledajmo glavne razlike između otvorenih i zatvorenih uzajamnih fondova.

Sličnosti

 • Ti fondovi imaju neke osnovne sličnosti između njih koji održavaju bazu i svrstavaju ih u zajedničke fondove.
 • Oba ova fonda vode se profesionalno s ciljem premašivanja ulaganja koja je izvršila velika grupa investitora.
 • Cilj mu je postići diverzifikaciju više investicijskih sredstava, a ne jedne dionice.
 • Provizija ili naknada menadžera ulaganja mogu ovisiti o povratu koji mogu prikupiti s tržišta.
 • Druga točka sličnosti odnosi se na ekonomiju razmjera, pri čemu prikupljanje velikog broja sredstava od više ulagača omogućuje smanjenje investicijskih i operativnih troškova.

Ključne razlike

 1. Otvoreni fondovi popularni su među tipičnim investitorima jer im omogućuje ulazak i izlazak u bilo kojem trenutku, nudeći im tako veliku fleksibilnost. Zatvoreni fondovi imaju fiksni broj dionica koje se kupuju od drugih ulagača i imaju fiksni vremenski okvir za ulazak i izlazak iz fonda. Ponuda novog fonda može ostati otvorena približno 30 dana nakon što se neće zamijeniti nijedna jedinica.
 2. Transakcije otvorenih fondova obavljaju se izravno putem fonda, dok se zatvorene u početku pokreću putem IPO-a (Initial Public Offering) nakon čega su uvrštene na burzu, na OTC tržište ili fondove kojima se trguje na burzi.
 3. Korpus otvorenog fonda nastavit će se mijenjati budući da će uključivati ​​dinamičnu kupnju i otkup, dok, s druge strane, korpus ostaje fiksan jer se nove jedinice ne nude na prodaju preko ograničenja koje je određeno.
 4. Cijene otvorenih fondova utvrđuju se jednom dnevno na NAV (neto vrijednost imovine), po mogućnosti na kraju dana, i predstavljaju cijenu po kojoj se dionice fonda mogu kupiti za taj dan. Zatvoreni fondovi trguju tijekom dana poput običnih dionica i trguju se po prevladavajućoj cijeni bilo kad u toku dana, jer to funkcionira u stvarnom vremenu.
 5. Struktura otvorenih fondova propisana je od samog početka i uglavnom će uključivati ​​ulaganja u dionice, obveznice i vrijednosne papire s ovjesom, dok će zatvoreni fondovi uključivati ​​alternativna ulaganja u svoj portfelj kao što su Futures, Derivati ​​i FOREX.
 6. Prodajna cijena otvorenog fonda uključuje NAV i svako ulazno / izlazno opterećenje kako je propisano prospektom. Ta se opterećenja naplaćuju za ulazak ili izlazak iz fonda ili oboje prvenstveno za upravljanje sredstvima. Zatvorenim sredstvima trguje se uz premiju ili diskont u NAV.
 7. NAV-ovi različitih fondova kotiraju se u dnevnim novinama ili na web mjestu fonda za otvorene fondove. zatvoreni fondovi mogu svoju NAV dobiti tjedno u financijskim novinama ili putem web stranice.
 8. Ukupan broj dionica za svaku dionicu i obveznice u otvorenim fondovima pomnožava se s cijenom zatvaranja i zbraja se rezultat za svako ulaganje. Isključene su sve obveze povezane s fondom (kao što su obračunati troškovi). Do NAV-a po dionici dolazi se dijeljenjem ukupne neto imovine s brojem nepodijeljenih dionica. Cijene dionica zatvorenih fondova utvrđuju se prema potražnji i ponudi koja prevladava na tržištu, a cijene bi se prema tome određivale na burzi.
 9. Otvoreni fondovi dopuštaju sustavnu kupnju bez obzira na tržišne uvjete, a također dopuštaju ulaganja u manjim količinama, za razliku od zatvorenih fondova koji dopuštaju samo paušalna ulaganja što investitorima čini rizičnijima razmatranje, posebno u uvjetima isprekidanih tržišta. Trendovi također sugeriraju da se zatvoreni fondovi pojavljuju kada tržišta posluju izuzetno dobro primamljivo potencijalnim investitorima.
 10. Raspodjela imovine ili rebalans moguće je u slučajevima otvorenih fondova koji uzimaju u obzir planiranje temeljeno na ciljevima i tako razumiju važnost raspodjele imovine u portfelju ulaganja. Struktura sredstava može se prilagoditi u slučaju preokreta u općem tržišnom scenariju. Ako tržište dionica raste i kreće prema zasićenju, možda ćete htjeti otkupiti dio istog i isti preusmjeriti prema dužničkim fondovima. Takva fleksibilnost nije moguća u zatvorenoj strukturi. Strukturne promjene nisu dopuštene i ulagači ne bi bili svjesni internih detalja ili prinosa na obveznice u slučaju dugoročnog ulaganja.

Usporedna tablica otvorenog i zatvorenog uzajamnog fonda

Osnova  za usporedbu

Otvoreni uzajamni fondoviZatvoreni uzajamni fondovi
ZnačenjeStalna kupnja i prodaja jedinicaKapital je fiksni i prodaje određeni broj jedinica.
Ulaz i izlazPogodnost prema investitorimaSudjelovanje samo dok se ne uključi NFO (ponuda novog fonda)
DostupnostSredstvima se ne trguje na otvorenom tržištu i oni se mijenjaju na temelju količine kupljenih i prodanih dionica. Transakcije se obavljaju izravno putem fonda.Pokreću se putem IPO-a za prikupljanje novca i naknadno se navode kao dionica ili ETF.
Određivanje cijenaDo NAV-a po dionici dolazi se dijeljenjem ukupne neto imovine s brojem nepodijeljenih dionica. Svi dodatni troškovi moraju se smanjiti iz ukupne imovine.Vrijednost se temelji na NAV-u, ali stvarna cijena određena je potražnjom i ponudom što omogućava trgovanje po cijenama iznad ili ispod vrijednosti njezinih udjela.
Stil upravljanjaMože biti aktivna, pasivna ili kombinacija, ovisno o okolnostima.Slijedi aktivni stil upravljanja.
Razdoblje dospijećaNema Fiksna dospijećeFiksno razdoblje dospijeća obično može biti od 2-5 godina.
Izdavanje NAV-aObjavljuje se svakodnevnoObjavljuje se tjedno
DobitDobit ovisi o ulagačima i kada izađu iz fonda. Ako su premašili početno ulaganje, tada se to smatra dobitkom.Dobit dioničarima može biti u obliku raspodjele dohotka i kapitalne dobiti. To također mogu biti kapitalni dobici ostvareni prodajom dionica s povećanom vrijednošću dionica iako je izložen poreznoj obvezi.
KorpusVarira ovisno o povjerenju investitora.Korpus ostaje fiksiran jer se nove jedinice ne izdaju
Prodajna cijenaNAV plus ulazno ili izlazno opterećenje kako je navedeno u ProspektuTrguju se po premijama ili popustima na njihove NAV-ove
TrgovanjeKupljeno izravno od osiguravatelja fondaKupljeno i prodano putem brokera. Brokerske tvrtke jamče i prodaju novoizdane dionice
OgraničenjaRazumna ograničenja ulaganja u polugu i likvidnost zbog visoke razine volatilnosti i rizika.Primjenjivalo bi se manje ograničenja s obzirom na leveridž i likvidnost, ali stroga regulatorna ograničenja.
Minimalno ulaganjeManje ulaganje koje je privlačno za male ulagače s ograničenim raspoloživim novcem.Dopuštena su paušalna ulaganja.
LikvidnostUlaganja koja se lako mogu likvidiratiUlaganja su nagnuta prema nelikvidnim vrijednosnim papirima koji se ne mogu prodati u NAV-u u roku od 7 dana.

Zaključak

Unatoč tome što svaka od kategorija ima svoje prednosti i nedostatke, odluka o ulaganju leži u rukama investitora i njihovih investicijskih ciljeva. To također ovisi o sklonosti investitora prema riziku. Mali investitor s ograničenom količinom kapitala radije će dati otvoreni fond jer nudi veliku fleksibilnost s relativno stabilnim prinosima.

Razmatranje ulaganja u zatvorene uzajamne fondove moglo bi biti dilema za ulagače koji su novi na tržištu. Budući da se vrijednosni papiri u ovoj strukturi prodaju s premijom ili diskontom na NAV, potrebno je utvrditi unutarnju vrijednost temeljnog vrijednosnog papira kako bi se odlučilo je li ulaganje plodno ili ne.