Prosječna formula | Kako izračunati prosjek? (Korak po korak)

Formula za izračunavanje prosjeka

Prosjek je vrijednost koja se koristi za predstavljanje skupa vrijednosti podataka kao što je prosjek izračunat iz cijelih podataka i ova se formula izračunava zbrajanjem svih vrijednosti datog skupa, označenim zbrajanjem X i dijeljenjem s brojem vrijednosti dane u skupu označenim s N.

Prosjek = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

  • gdje je i i-to opažanje
  • n = Broj promatranja

Obrazloženje

Izračun prosjeka može se izračunati pomoću sljedećih koraka:

  • Korak 1: Prvo odredite promatranje i oni se označavaju s 1 , 2 , ... .., n što odgovara 1. promatranju, 2. promatranju, ..., n. Promatranju.
  • Korak 2: Zatim odredite broj promatranja i on se označava s n.
  • Korak 3: Konačno, prosjek se izračunava dodavanjem svih opažanja, a zatim rezultat dijeli s brojem opažanja kao što je prikazano u nastavku.

Prosjek = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

Primjeri

Ovaj Predložak prosječne formule Excel možete preuzeti ovdje - Predložak prosječne formule Excel

Primjer # 1

Uzmimo primjer Ivana koji se upisao na diplomski studij znanosti o okolišu. Trogodišnji tečaj podijeljen je u šest semestara, a konačni prosječni postotak izračunava se na temelju postotaka postignutih u svim semestrima. Izračunajte Johnov konačni postotak na temelju njegove sljedeće ocjene:

Ispod su dati podaci za izračun prosječnog postotka.

S obzirom,

a 1 = 79%, a 2 = 81%, a 3 = 74%, a 4 = 70%, 5 = 82%, a 6 = 85%, n = 6

Koristeći gornje podatke, izračun prosjeka bit će sljedeći,

  •   Prosjek = (79% + 81% + 74% + 70% + 82% + 85%) / 6

Prosjek će biti -

  • Prosjek = 78,50%

Stoga je David postigao konačni postotak od 78,5% u diplomskom programu.

Koristi

Kao što naziv "prosjek" sugerira, odnosi se na središnju točku u nizu opažanja, a kada se koristi u području matematike, predstavlja broj koji je obično srednji za skupinu brojeva. Pojam se često koristi za izražavanje broja koji predstavlja skupinu ljudi ili stvari. To je vrlo važno jer pomaže u sažimanju velikog broja podataka u jednu vrijednost, a također ukazuje na to da postoji određena nedosljednost oko jedne vrijednosti unutar izvornih podataka što čini vrlo važan dio teorije središnje tendencije.